Que fem ? 

     Quimicel fabrica, comercialitza i distribueix productes d'higiene per a la industria. Tots aquests productes son per neteja, piscines, higiene industrial, protecció corporal, gestió de residus, hostaleria, col·lectivitats, estris de neteja i papereres