Contactar 
Persona de contacte
Nom  
Cognoms  
Telefon / Fax  
E-mail  
Qüestions
 
        
Raò Social: Quimicel, S.L., CIF: B-58362237
Inscripció Registre al: Registre Mercantil de Barcelona Volum: 8521 Foli: 150 Full: B-72562 Inscripció: 6
Doctor Ferran, 39 - Polígon Industrial Bufalvent, Telèfons: 93 877 25 42 i 93 874 25 03, Fax: 93 874 25 03
e-mail: quimicel@quimicel.net, 08240 MANRESA (Barcelona)